Drevené kyvné okno (FBB)

Drevené kyvné okno (FBB)

Okenné krídlo sa dá otáčať okolo vodorovnej osi. Malé nastavenie otvorenia okna na stále vetranie je kľučkou nastaviteľné. Kľučku je možné montovať dole alebo hore. Okno je montovateľné pri hodnote uhlu sklonu strechy 20-75°.

Drevené kyvné okno (FBB)
Drevené kyvné okno (FBB)