Plastové kyvné okná (MBB)

Plastové kyvné okná (MBB)

Okenné krídlo sa dá otáčať okolo vodorovnej osi. Malé nastavenie otvorenia okna na stále vetranie je kľučkou nastaviteľné. Kľučka je namontovaná hore. Okno je montovateľné pri hodnote uhlu sklonu strechy 20-75°. 

Plastové kyvné okná (MBB)
Plastové kyvné okná (MBB)